Az intelligens VMS és PSIM szoftverek világelső fejlesztője
Hol tudja megvenni

A személyes adatok weboldalon történő feldolgozására vonatkozó politikája www.axxonsoft.com

Ez a személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: "Adatvédelmi irányelvek") meghatározza a Weboldal felhasználóinak személyes adatai kezelésének és védelmének feltételeit. Ez az Adatvédelmi Szabályzat kiterjed minden olyan információra, amely az www.axxonsoft.com domain nevű weboldal által összegyűjtésre kerül (a továbbiakban: "Weboldal"), amelyet a Weboldal adminisztrátora és / vagy más Weboldal felhasználói kaphatnak a felhasználóval kapcsolatban a Weboldal és annak kezelése vagy a szolgáltatások használata során.

A. Általános feltételek

 • Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra. Ez az adatvédelmi nyilatkozat információkat nyújt az AxxonSoft által gyűjtött személyes adatokról és a személyes adatok felhasználásának módjáról.
 • Jelen Adatvédelmi Szabályzat keretein belül az alább felsorolt kifejezések a következő definicióknak felelnek meg:
  • "Weboldal" egy weboldal, amely a www.axxonsoft.com domain név alatt található.
  • "Felhasználó" olyan személy, aki hozzáfér a weboldalon közzétett információkhoz és / vagy regisztrál a weboldalon a webhely fóruma és más személyre szabott szolgáltatások használata érdekében.
  • "Weboldal Adminisztrátor" az a személy, aki felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a Weboldal nevében járjon el, beleértve, de nem kizárólag: a Weboldal felügyeletét, menedzselését.
  • "személyes információk" vagy "személyes adatok" kifejezés magában foglalja:
   • Információkat, amelyeket a Felhasználó ad magáról a regisztráció során (fiók létrehozása) vagy a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során. A szolgáltatások biztosításához szükséges információkat megkülönböztetett módon kell megjelölni. Egyéb információkat a Felhasználó ad meg, saját belátása szerint.
   • Azokat az adatokat, amelyek a Felhasználó eszközére telepített szoftver segítségével automatikusan kerülnek továbbításra a webhely szolgáltatásai által, ideértve az IP-címet, a sütiket (a részleteket lásd a Cookie-szabályzatban ), a Felhasználó böngészőjével (vagy a szolgáltatásokhoz hozzáférő egyéb programmal) kapcsolatos információkat, a Felhasználó által használt eszközök és szoftverek műszaki jellemzőit, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés dátumát és idejét, a kért oldalak címeit, az internetszolgáltatóval kapcsolatos adatokat és egyéb hasonló információkat.
   • Egyéb információk a Felhasználóról, amelyeket a weboldalon közzétett Felhasználói Szerződés alapján lehet feldolgozni.
 • Ez az adatvédelmi politika csak a webhelyre vonatkozik. A Weboldal adminisztrátora nem figyeli és nem felelős a harmadik fél által üzemeltetett webhelyekért, amelyekhez a Felhasználó hozzáférhet a Weboldalon található linkeken keresztül.
 • A Weboldal szolgáltatásainak felhasználásával a Felhasználó hallgatólagosan hozzájárul a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásához és az abban meghatározott személyes adatainak feldolgozásához; ha a Felhasználó nem járul hozzá ezekhez a feltételekhez, akkor tartózkodnia kell a Weboldal szolgáltatásainak használatától.

B. A felhasználók személyes adatainak feldolgozása

 • A Weboldal csak olyan személyes információkat gyűjt és tárol, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához vagy a Felhasználóval kötött megállapodás és szerződés megkötéséhez szükségesek, kivéve azokat az eseteket, amikor a törvény előírja a személyes adatok kötelező tárolását a törvény által meghatározott időtartamra.
 • A Weboldal a következő célokra dolgozza fel a Felhasználó személyes adatait:
  • Regisztrált Felhasználó azonosítása a webhelyen annak érdekében, hogy a webhely személyre szabott erőforrásához és / vagy fiók létrehozásához való hozzáférés biztosítva legyen, miután a felhasználó hozzájárulását adta a fiók létrehozásához.
  • Visszajelzés kérése a Felhasználótól, beleértve a weboldal használatával kapcsolatos értesítések és kérések küldését, a szolgáltatások biztosítását, a Felhasználó kérelmeinek és igényléseinek feldolgozását.
  • Visszajelzés kérése a Felhasználótól, beleértve a weboldal használatával kapcsolatos értesítések és kérések küldését, a szolgáltatások biztosítását, a Felhasználó kérelmeinek és igényléseinek feldolgozását.
  • A Felhasználó által szolgáltatott személyes adatok valódiságának és teljességének megerősítése.
  • Hatékony ügyfél- és technikai támogatást nyújtunk a Felhasználónak a Weboldal, az AxxonSoft szoftver és az AxxonSoft által nyújtott egyéb szolgáltatások használatával kapcsolatos problémák esetén.
  • A Felhasználó a hozzájárulása esetén kaphat reklámokat.
 • Az AxxonSoft a következő típusú személyes információkat gyűjtheti és használhatja:
  • Információ a Felhasználó általi weboldal használatról.
  • Információk, amelyeket a Felhasználó ad meg a weboldalon történő regisztráció céljából.
  • Információ a Felhasználó által a weboldalon végrehajtott tranzakciókról.
  • Bármely egyéb információ, amelyet a Felhasználó küld az AxxonSoft-nak.

C. A felhasználók személyes adatainak feldolgozása és harmadik személyek részére történő továbbításának feltételei

 • A weboldal az AxxonSoft belső szabályzatainak megfelelően tárolja a Felhasználó személyes adatait.
 • A Felhasználó személyes adatai bizalmasak maradnak, kivéve azokat az eseteket, amikor a Felhasználó önkéntesen szolgáltat információt magáról, hogy korlátlan számú személy számára hozzáférhestő legyen. Külön szolgáltatások igénybevétele esetén a Felhasználó beleegyezik, hogy személyes adatainak bizonyos része általánosan hozzáférhetővé válik. A felhasználót értesítjük, ha ezen információkat megadják.
 • A Weboldalnak joga van a Felhasználó személyes adatait harmadik személyeknek átadni a következő esetekben:
  • A Felhasználó kifejezte hozzájárulását az ilyen cselekedetekhez.
  • Az átutaláshoz szükséges, hogy a Felhasználó egy bizonyos szolgáltatást használhasson, vagy egy bizonyos megállapodás vagy szerződés a Felhasználóval teljesítésre kerüljön.
  • Az átruházást az alkalmazandó jog biztosítja a törvényben megállapított eljárás keretében.
  • Amennyiben a weboldalt eladják, a vevő kötelezettséget vállal mindenre, a jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeinek betartására vonatkozóan az említett megrendelő által kapott személyes adatokkal kapcsolatban.
 • A fentiekben azonosított célokhoz ésszerűen szükséges nyilvánosságra hozatalon túl az AxxonSoft a Felhasználó személyes adatait olyan mértékben teheti közzé, amennyire a törvény ezt megköveteli, bármilyen bírósági vagy leendő bírósági eljárás kapcsán, valamint, gyakorolja vagy megvédje a jogait.
 • A Felhasználó személyes adatait bármilyen törvényes módon, időbeli korlátozás nélkül használhatják fel, beleértve a személyes adatok információs rendszereit, automatizálási eszközöket vagy az ilyen eszközök használata nélküli felhasználást.
 • Személyes adatok elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala esetén a weboldal adminisztrátora haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót a személyes adatok elvesztéséről vagy nyilvánosságra hozataláról.
 • A weboldal adminisztrátora megtesz minden szükséges szervezeti és technikai intézkedést a Felhasználó személyes adatainak jogosulatlan vagy véletlen hozzáférhetősége, megsemmisítése, módosítása, blokkolása, másolása, terjesztése, valamint harmadik felek egyéb jogellenes tevékenységei elleni védelme érdekében.
 • A Weboldal adminisztrátora a Felhasználóval együtt megtesz minden szükséges intézkedést a Felhasználó személyes adatainak elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala által okozott veszteségek vagy más negatív következmények megelőzésére.

D. A felek kötelezettségei

 • A Felhasználó köteles:
  • Információt nyújtani, beleértve a személyes adatokat, a Weboldal és bizonyos szolgáltatások használatát.
  • A kapott információt frissíteni vagy kiegészíteni, ha ez az információ megváltozik.
 • A weboldal adminisztrátorának kötelezettsége:
  • A kapott információkat kizárólag a jelen Adatvédelmi Szabályzat 2. szakaszában meghatározott célokra használja fel.
  • Elővigyázatossági intézkedések meghozatala a Felhasználó személyes adatainak védelme érdekében, a meglévő üzleti gyakorlatban az ilyen információk védelmére általánosan alkalmazott eljárás szerint.
  • Annak biztosítása, hogy a Felhasználó hozzáférjen személyes adataihoz, ingyenesen frissíthesse, megsemmisíttethesse vagy megváltoztathassa személyes adatait, az (EU) 2016/679 rendeletben (általános adatvédelmi rendelet) meghatározott minden egyéb jogot biztosítson: a Felhasználó kérése privacy@axxonsoft.com.

E. A felek kötelezettségei

 • Ha a Weboldal adminisztrátora ha nem teljesíti kötelezettségeit, felelős a felhasználó által a személyes adatokkal való visszaélés miatt elszenvedett veszteségekért.
 • A bizalmas információk elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala esetén a weboldal adminisztrátora nem felelős, ha ezek az információk:
  • A veszteség vagy a nyilvánosságra hozatala előtt nyilvánossá váltak.
  • Harmadik féltől szerezték be azokat, mielőtt azt a weboldal adminisztrátora megkapta.
  • A felhasználó hozzájárulásával hozták nyilvánosságra.

F. A viták rendezése

 • Mielőtt a weboldal felhasználója és a weboldal adminisztrátora közötti kapcsolatból felmerülő vitákkal szemben bírósághoz fordulna, kötelező igényt benyújtani (írásbeli javaslat a vita önkéntes rendezésére).
 • A követelés átvevője a kérelem vizsgálatának eredményéről a kézhezvételtől számított 20 (húsz) naptári napon belül írásban értesíti a kérelmezőt.
 • Ha nem születik megállapodás, a vitát a hatályos jogszabályoknak megfelelően bíróság elé kell vinni felülvizsgálat céljából.

G. További feltételek

 1. Az AxxonSoft a Felhasználó által biztosított összes személyes információt biztonságos szerverein tárolja. A Felhasználó személyes adatait idegen országok területén tárolhatják és dolgozhatják fel.
 2. A weboldal adminisztrátorának joga van a jelen Adatvédelmi Szabályzat megváltoztatásához a Felhasználó hozzájárulása nélkül. Ha a weboldal adminisztrátora lényeges változtatásokat hajt végre az adatvédelmi politikában, akkor egy figyelemre méltó értesítést tesz közzé a weboldalon.
 3. Az új Adatvédelmi Szabályzat attól a pillanattól lép hatályba, amikor a weboldalon közzéteszik, kivéve, ha az Adatvédelmi Szabályzat új kiadása másként rendelkezik.
 4. Ha a Felhasználó továbbra is használja a weboldalt, miután a weboldal adminisztrátora az Adatvédelmi Szabályzat bármilyen módosítását közzétette, akkor a Felhasználó a módosításokat tekintve egyetértését és beleegyezését adja a módosított Adatvédelmi Szabályzat betartásához és kötelezővé tételére.
 5. A jelenlegi adatvédelmi politikával kapcsolatos összes észrevételt vagy kérdését e-mailben küldheti el a privacy@axxonsoft.com e-mail címre.
 6. A jelenlegi adatvédelmi irányelvet a következő webcímen teszik közzé: hu.axxonsoft.com/agreement/privacy-policy
 7. The current Privacy Policy is an integral part of the User Agreement published at the following web address: hu.axxonsoft.com/agreement