Az intelligens VMS és PSIM szoftverek világelső fejlesztője
Hol tudja megvenni
Kapcsolatfelvétel

Felhasználói Szerződés

A jelenlegi Megállapodás meghatározza a felhasználókra vonatkozó feltételeket a www.axxonsoft.com weboldalon elérhető (a továbbiakban: Webhely) tartalmak és szolgáltatások használatához.

A jelenlegi felhasználói szerződésben használt kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

 • "Weboldal" a domain név alatt közzétett webhely www.axxonsoft.com.
 • "Felhasználó" olyan személy, aki hozzáfér a weboldalon közzétett információkhoz.
 • "Weboldal Adminisztrátor" az a személy, aki felhatalmazással rendelkezik, hogy a Weboldal nevében járjon el, beleértve, de nem kizárólag a weboldal felügyeletét, menedzselését.

A. Általános feltételek

 1. A weboldalon szereplő anyagok és szolgáltatások használatát a nemzetközi jog szabályozza.
 2. A jelenlegi megállapodás nyilvános ajánlattételnek minősül. A Weboldal tartalmához való hozzáféréssel úgy tekintjük, hogy a Felhasználó hozzájárult ehhez a megállapodáshoz, így rá nézve elfogadottnak tekinti azt.
 3. A weboldal adminisztrátorának joga van bármikor egyoldalúan megváltoztatni a megállapodás feltételeit. Ezek a változások a megállapodás új változatának weboldalon való közzétételét követően azonnal hatályba lépnek. Ha a Felhasználó nem járul hozzá a Megállapodásban bekövetkezett változásokhoz, akkor a Weboldalhoz való hozzáférés részére korlátozható, és megtiltható a Weboldal tartalmának és szolgáltatásainak használata.

B. Felhasználói kötelezettségek

 1. A Felhasználó vállalja, hogy nem tesz olyan intézkedést, amely a nemzetközi jog alapján sértőnek tekinthető, beleértve a szellemi tulajdon, a szerzői jog és / vagy a kapcsolódó jogok területén, vagy olyan tevékenységet, amely a webhely vagy a webhelyszolgáltatások normál működésének zavarához vezethet.
 2. A weboldal tartalmának használata a szerzői jog tulajdonosának jóváhagyása nélkül tilos. A weboldal tartalmának jogszerű használatáért licencszerződéseket (részesedési engedélyek) kell megkötni a szerzői jogok tulajdonosaival.
 3. A weboldalra mutató hivatkozásokat fel kell tüntetni, amikor a webhely tartalmára hivatkoznak, ideértve a szerzői joggal védett munkákat is.
 4. A Felhasználó által a weboldalon tett megjegyzés és egyéb adatok nem sérthetik a nemzetközi jogot és a társadalmilag elfogadott erkölcsi normákat.
 5. A felhasználót figyelmeztetjük, hogy a weboldal adminisztrátora nem vállal felelõsséget a weboldalon található linkek külsõ forrásainak felkereséséért vagy felhasználásáért.
 6. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Weboldal adminisztrátora nem vállal felelősséget, és nincs közvetlen vagy közvetett kötelezettsége a Felhasználóval szemben a Weboldal bármely tartalmakkal, a szerzői jogi nyilvántartásba vétellel és a regisztrációval kapcsolatos információkkal, valamint a rendelkezésre álló árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos lehetséges vagy valós veszteségekkel kapcsolatban, vagy ha a Felhasználó külső webhelyeken, forrásokon vagy egyéb, a egyéb Felhasználó által a Weboldalon közzétett információkon keresztül vagy a külső forrásokra mutató hivatkozásokkal létrehozott kapcsolatok révén érkezett.
 7. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Weboldal minden anyagához és szolgáltatásához, vagy azok bármely részéhez hirdetések társulhatnak. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Weboldal adminisztrátora nem vállal semmilyen felelősséget, és semmilyen kötelezettséget sem az ilyen hirdetésekkel kapcsolatban.

C. Egyéb felhasználási feltételek

 1. Az e megállapodásból származó vagy azzal kapcsolatos esetleges nézeteltéréseket a nemzetközi joggal összhangban kell megoldani.
 2. A Megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mint ügynök-ügyfél kapcsolat, partnerség, közös vállalkozás, személyes foglalkoztatás vagy bármilyen más kapcsolat, amelyről a felhasználó és a weboldal adminisztrátora között a jelen megállapodás nem rendelkezik kifejezetten.
 3. A bíróság azon döntése, amely e megállapodás bármelyik részét érvényteleníti vagy végrehajthatatlannak tekinti, nem érvényteleníti a megállapodás egyéb feltételeit.
 4. A weboldal adminisztrátorának mulasztása, ha valamely felhasználó megsérti a megállapodás feltételeit, nem akadályozza meg a weboldal adminisztrátorát abban, hogy később meghozza a megfelelő intézkedéseket az AxxonSoft érdekeinek és a törvény által védett weboldal tartalmaitra vonazkotó szerzői jogok védelme érdekében.

A Felhasználó megerősíti, hogy megismerte a jelen Megállapodás összes pontját, és egyértelműen elfogadja azokat.